Prawo administracyjne

- postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji, sporządzanie skarg i reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.


powrót